„Cestu buď najdu, nebo udělám.“

O nás

JUDr. Jiří Benda, advokát

V rámci své advokátní praxe poskytuji profesionální právní služby v širokém spektru právních oblastí, a to v jazyce českém i německém. Zakládám si na důvěře mezi advokátem a klientem, individuálnosti a rychlosti právních služeb.

Novinky

Právní služby

Právní služby poskytujeme především v těchto oblastech:

Občanské právo
 • Sepis, revize a vyjednávání občanskoprávních smluv (např. smlouva kupní, darovací, nájemní, podnájemní, pachtovní, zástavní, aj.)
 • Právní poradenství a zastoupení spotřebitelů
 • Právní poradenství a zastoupení věřitelů při vymáhání pohledávek, exekuční řízení
 • Právní poradenství a zastoupení dlužníků
 • Sousedské spory
 • Vymáhání náhrady škody, bezdůvodného obohacení
 • Právní poradenství v oblasti dědického práva, zastoupení v dědickém řízení
 • Zastupování v občanskoprávních sporech před soudy
Obchodní právo
 • Zakládání společností a jejich změny – sepis zakladatelských dokumentů, změny společenských smluv, příprava valných hromad, převody obchodních podílů, fúze, akvizice, likvidace společností
 • Sepis, revize a vyjednávání obchodních smluv
 • Úprava postavení statutárních orgánů – smlouvy o výkonu funkcí
 • Směnečné právo
 • Správa a vymáhání pohledávek
 • Soudní spory
Rodinné právo
 • Úprava poměrů k nezletilým dětem
 • Úprava vyživovací povinnosti
 • Rozvod manželství
 • Majetkové vypořádání manželů
 • Předmanželské smlouvy
 • Určování a popírání otcovství
 • Zastoupení v rodinně právních řízeních před soudem
Pracovní právo
 • Právní poradenství pro zaměstnavatele i zaměstnance
 • Sepis pracovněprávních smluv, dohod a jejich revize
 • Ukončování pracovních poměrů
 • Zastupování zaměstnanců i zaměstnavatelů v soudních sporech
Právo nemovitostí
 • Kompletní právní služby související s převody nemovitostí
 • Zastoupení v řízení u katastru nemovitostí
 • Kompletní právní servis pro realitní kanceláře, společenství vlastníků jednotek
Trestní právo
 • Obhajoba v trestním řízení
 • Právní zastoupení poškozených
 • Vymáhání náhrady škody
Správní právo
 • Právní poradenství ve stavebním právu včetně zastoupení ve stavebním řízení
 • Právní poradenství v přestupkovém právu včetně zastoupení v přestupkovém řízení
 • Přestupkové právo
 • Sepis správních žalob
 • Zastupování před dalšími správními orgány a soudy
Insolvenční právo
 • Sepis insolvenčních návrhů
 • Právní zastoupení dlužníků v insolvenčním řízení
 • Právní zastoupení věřitelů v insolvenčním řízení včetně zastoupení ve věřitelských orgánech
Kliknutím aktivujete mapu
Kliknutím ukončíte mapu

Více informací

Ev. č. ČAK: 16921
IČO: 05016959
ID DS: 7fdu6m9

Sdělení pro spotřebitele

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Kontaktní formulář